การขับขี่ที่ทำลายรถคุณ

การขับขี่ที่ทำลายรถคุณ

คุณเป็นผู้ขับขี่จอมทารุณหรือเปล่า?

สิ่งต่างๆบนโลกเปลี่ยนไป รวมไปถึงวิธีการใช้รถยนต์ของเราด้วย ทั้งพฤติกรรมของตัวเราเองและสภาพต่างๆบนท้องถนน ถึงแม้ว่าการขับขี่ปกติหมายถึงการขับธรรมดาในสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่รุนแรง ผุ้ขับขี่ในปัจจุบันก็ถือว่ามีจำนวนมากที่กลายเป็นผู้ขับขี่จอมทารุณไปแล้ว โดยพฤติกรรมของผู้ขับขี่จอมทารุณหมายถึง

การขับๆหยุดๆท่ามกลางการจราจรแออัด

การเดินทางเป็นระยะทางสั้นๆ

การบรรทุกหนัก ทั้งสินค้า, ผู้โดยสารและการลากจูง

การเดินทางท่ามกลางอากาศร้อนจัดและเย็นจัด

ด้วยคำจำกัดความที่กล่าวมาแล้วนั้น ล้วนแล้วแต่ถือว่าเป็นการทารุณ  ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีง่ายๆที่จะช่วยจำกัดและบรรเทาอาการสึกหรอต่างๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ โดยการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ของคุณอย่างเหมาะสม เพื่อให้เครื่องยนต์และส่วนประกอบต่างๆทำงานได้อย่างเหมาะสมไว้ใจได้ มีความปลอดภัย และใช้งานได้หลายๆปี ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพไหนก็ตาม

ผู้ขับขี่สามารถใส่ใจที่จะดูแลรถเพื่อลดผลกระทบต่างๆได้ดังนี้

ตรวจสอบของเหลว รวมถึงน้ำมันและกรองอากาศให้บ่อยขึ้น

ส่วนประกอบบางชนิดต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เบรคและโช้ค

พยายามจำกัดความเร็ว การใช้ความเร็วสูงทำให้ใช้ปริมาณเชื้อเพลิงสูงขึ้น รวมไปถึงการทำงานของเครื่องยนต์ที่หนักกว่าเดิม

หลีกเลี่ยงการออกตัวและหยุดรถอย่างรวดเร็วและรุนแรง

ลดการบรรทุกสัมภาระที่ไม่จำเป็น

ปรับแต่งให้รถอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดอยู่เสมอ