การดูแลหลอดไฟคู่หน้าของคุณ

การดูแลหลอดไฟคู่หน้าของคุณ

เปลี่ยนหลอดไฟหน้าเป็นคู่เสมอ

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ขับขี่รถยนต์จะเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเมื่อมันไหม้หรือเสียแล้วเท่านั้น แต่การเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุดเพียงหลอดเดียว อาจส่งผลให้ลำแสงของไฟหน้าไม่สมดุลหรือคาดเดาไม่ได้ ทำให้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย จากมุมมองของผู้ขับขี่ ถนนด้านหน้าจะสว่างไม่เพียงพอ และผู้ขับขี่จะไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่จากไฟหน้าของรถตามที่ผู้ผลิตรถยนต์ตั้งใจไว้ แต่แรก

จากมุมมองของผู้ขับขี่ที่ขับสวนมานั้น แสงของไฟหน้าที่ไม่สม่ำเสมอกันสามารถสร้างปัญหาด้านความปลอดภัยได้ รถที่สวนทางมาจะมองเห็นได้ยากขึ้น และยากที่จะบอกตำแหน่งบนท้องถนน อาจจะทำให้คิดว่าเป็นรถจักรยานยนต์สองคันก็เป็นได้

การเปลี่ยนชิ้นส่วนรถยนต์ที่สำคัญเป็นคู่ๆ เป็นแนวคิดทั่วไป ช่างรถยนต์มืออาชีพและผู้ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการขับขี่แนะนำว่า ยาง,เบรก,โช้ค และที่ปัดน้ำฝนควรเปลี่ยนเป็นคู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมีความสมดุลและทำงานได้อย่างปลอดภัย แสงสว่างก็เช่นเดียวกัน

ทำไมต้องเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเมื่อใช้ไปนานๆ

หลายคนจะเปลี่ยนหลอดเมื่อตอนที่มันเสียไปแล้วเท่านั้น แต่เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่สูงสุด ควรเปลี่ยนหลอดไฟก่อนที่มันจะพังลง ไส้หลอดของหลอดไฟฮาโลเจนนั้น อายุการใช้งาน,เวลาและการสัมผัสกับองค์ประกอบต่างๆ เป็นผลให้แสงของหลอดไฟหรี่ลง จนจะทำให้มองไม่เห็นในที่สุดเมื่ออยู่ในที่มืด

ตัวอย่างเช่น หลอดไฟหน้าใหม่ที่สามารถฉายแสงได้ไกล 240 ฟุต จะสามารถส่องสว่างได้เพียง 160 ฟุตหลังจากผ่านไปสามปี

การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นคู่ยังช่วยให้คุณได้รับมุมมองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไปที่ร้านเพียงครั้งเดียวและลดความเสี่ยงที่หลอดไฟอีกข้างจะเสียระหว่างการเดินทางในยามค่ำคืน