การพ่วงแบตเตอรี่ถ้าพ่วงไม่ดีอาจเกิดอันตราย

การพ่วงแบตเตอรี่ถ้าพ่วงไม่ดีอาจเกิดอันตราย

การพ่วงแบตเตอรี่ถ้าพ่วงไม่ดีอาจเกิดอันตราย

แบตเตอรี่รถยนต์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนที่สำคัญมากอีกชิ้นหนึ่ง เพราะว่าเครื่องจะต้องอาศัยกำลังงานทางไฟฟ้าจากทางแบตเตอรี่ในการทำให้เครื่องยนต์สามารถใช้งานได้อย่างปกติ เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วระบบสตาร์ทก็จะหยุดทำงาน

การที่เครื่องยนต์ไม่สามารถที่จะทำการเคลื่อนที่ได้มีด้วยกันหลายสาเหตุ แต่ก่อนที่จะพูดถึงตามหัวข้อเรื่องนั้นมีอยู่ 2 อย่างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. สตาร์ทไม่ได้
  2. สตาร์ทไม่ติด

หากพูดถึงบางครั้งอาจจะมีสับสนกันได้ว่าต่างกันยังไง

สำหรับคำว่า ‘สตาร์ทไม่ได้’ คือ ไม่สามารถที่จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทแล้วเงียบหรืออาจจะมีเสียงดังแกรกๆ เป็นต้น ก็เท่ากับว่าทำการสตาร์ทไม่ได้นั่นเอง ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะนี้ก็พอที่จะคาดเดาได้ว่าแบตเตอรี่มีการอ่อนหรืออาจจะไม่มีไฟจุอยู่เลย หรือไม่ก็วงจรในการสตาร์ทมีปัญหา แต่ก็มีอยู่บ่อยเหมือนกันเกิดจากระบบกันขโมยมีปัญหา เป็นต้น

และสำหรับคำว่า ‘สตาร์ทไม่ติด’ คือ เครื่องยนต์สามารถขยับได้ปกติแต่ว่าไม่สามารถติดเครื่องได้เสียที ถ้าหากว่าทำแบบดังกล่าวบ่อยๆ จนทำให้กำลังไฟในแบตเตอรี่อ่อนหรือหมด ก็จะกลายเป็นว่า สตาร์ทไม่ได้ในที่สุด การที่เครื่องยนต์ไม่ยอมติดขึ้นมีหลายๆสาเหตุ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงหมด , ปั้มเชื้อเพลิงเกิดการชำรุด, วงจรจุดระเบิดเกิดการชำรุด ทำให้สตาร์ทไม่ติดนั่นเอง

ขอกลับมาในเรื่องของการพ่วงแบตเตอรี่ที่เคย ตามหัวข้อที่เราพูดค้างเอาไว้คือเรื่องของการที่เราต่อพ่วงแบตไม่ดีอาจจะทำให้มีอันตรายได้  ก่อนที่จะทำการพ่วงแบต แน่นอนที่สุดคือจะต้องมีสายพ่วงแบตเตอรี่และจะต้องเป็นสายที่มีคุณภาพเพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นการปล่าประโยชน์ สังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือ สายจะต้องมีขนาดใหญ่แน่นหนา หัวคีบเมื่อคีบแล้วจะต้องแน่น

ต่อมาก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่จะมาทำการพ่วง จะต้องมีขนาดที่ใหญ่กว่าแบตเตอรี่ที่ถูกพ่วง และควรมีแรงเคลื่อนของไฟที่เท่ากันอีกด้วย ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า เคยเกิดเรื่องเกี่ยวกับการที่พวงแบตแล้วเกิดระเบิดขึ้นมา สาเหตุก็เพราะจากแรงเคลื่อนของไฟฟ้าที่ไม่เท่ากัน

ดังนั้นก่อนที่จะกระทำการใดๆควรศึกษาวิธีให้ถูกต้องก่อน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง