ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันภัยไทยวิวัฒน์

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2494 ได้รับเกียรติจาก Mr. B. L. Hua ซึ่งในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าไทย-จีน มาเป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้เจตนารมณ์ของผู้เริ่มก่อตั้งที่ตระหนักว่า ธุรกิจประกันภัยจะต้องมีบทบาทสำคัญยิ่ง ต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและความผาสุขของสังคมไทย

โดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 10 ล้านบาท โดยมีสำนักงานที่แรกในกรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ โดยตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคาร บี. เอ็ล. ฮั้ว ซึ่งในช่วงแรก บริษัทฯ รับประกันภัยเฉพาะงานอัคคีภัยและภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลเพียงเท่านั้น

โดยปี พ.ศ. 2500 ด้วยปริมาณงานที่ขยายตัวเป็นอย่างมาก ได้ทำให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ทำการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายจากลูกค้า

และเมื่อปี พ.ศ. 2550 ก็ได้ยินดีกับโอกาสครบรอบ 50 ปีของบริษัทฯ ด้วยการทุ่มเทงบประมาณเพื่อคืนกำไรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ และตอบแทนคุณแก่สังคมไทย โดยนำเสนอความแปลกใหม่ให้แก่ผู้ทำประกันภัยในรูปแบบของสิทธิประโยชน์ด้วยโครงการ “Thaivivat Privileged Program”  และทำการก่อตั้ง “มูลนิธิไทยวิวัฒน์” เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์อีกมากมาย

ในปัจจุบันทางบริษัทฯ ก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนา โดยสร้างความอุ่นใจด้วยระบบ “Thaivivat Smart Solution”ที่ได้นำเทคโนโลยี GPS มาทำการประยุกต์ใช้ในการติดตามทุกความเคลื่อนไหวของการให้บริการและยังมีระบบ Mobile Tracking ที่สามารถส่งพิกัดผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ทราบถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุหรือจุดที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างง่ายดาย และยังให้บริการเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เพื่อเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น