มิตรแท้ประกันภัย

มิตรแท้ประกันภัย

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง บริษัทประกันภัยโดยชาวไทยได้เกิดขึ้นมาในชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด พร้อมเปิดรับประกันภัยด้านไฟไหม้และทางทะเล ถัดมาในปี 2494 ได้เพิ่มขีดความสามารถสำหรับการรับประกันภัยให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ โดยติดต่อกับบริษัทประกันต่างประเทศเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการรับประกันภัย อาทิ อังกฤษ เยอรมันสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ ฯลฯ จากนั้นในปี 2510 ได้ยกเลิกธุรกิจทางคลังสินค้าเพื่อเน้นบริการในด้านประกันภัยและประกันชีวิตอย่างชัดเจนพร้อมด้วยการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจแรกซึ่งสามารถนำภาษาไทยมาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ

ธุรกิจของบริษัทที่นี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2521 ภายใต้การจัดการของนายสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริษัท ได้มีการเพิ่มทุนเพื่อการจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาทรวมทั้งด้วยการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับอนุญาติจากกระทรวงพาณิชย์ให้เปิดสาขาที่ฮ่องกงซึ่งนับได้ว่าเป็นบริษัทไทยเพียงบริษัทเดียวซึ่งสามารถกระจายสาขาไปต่างประเทศได้

ปี 2542 บริษัทได้แยกกิจการประกันภัยกับประกันชีวิตออกมาจากกันในชื่อบริษัท ไทยประสิทธิประกันชีวิต จำกัด และก็ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยจำกัด จากนั้นก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในกลุ่มประกันภัยเป็นบริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด ถัดมาในวันที่ ส.ค. 2555 ได้เปลี่ยนรูปแบบบริหารเป็นบริษัทจำกัดหาชนพร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่เป็น บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชนหรือ Mittare Insurance Public Company Limited