รถยนต์ที่มีการติดแก๊ส ติดเครื่องเสียง หรือติดอุปกรณ์เพิ่มเติม จะต้องแจ้งบริษัทประกันภัยหรือไม่ ?

รถยนต์ที่มีการติดแก๊ส ติดเครื่องเสียง หรือติดอุปกรณ์เพิ่มเติม จะต้องแจ้งบริษัทประกันภัยหรือไม่ ?

หลายๆท่านที่เป็นเจ้าของรถยนต์คงมีความสงสัยว่า ถ้าหากว่านำรถยนต์ที่ใช้งานไปติดตั้งส่วนเสริมเพิ่มเติม เช่น ติดตั้งเชื้อเพลงแก๊ส (2 ระบบ) หรือไปติดตั้งเครื่องเสียงราคาแพงๆ หรือว่ามีการทำอะไรเพิ่มเติมกับรถ ที่ไม่ใช่มาตรฐานจากโรงงานประกอบรถยนต์ เจ้าของรถจำเป็นจะต้องแจ้งบริษัทที่ทำประกันภัยไว้หรือไม่  และอัตราเบี้ยประกันจะเพิ่มหรือไม่ ลองมาทำความเข้าใจกันครับ

ในการกำหนดเบี้ยประกันภัยของรถยนต์จะประกอบไปด้วยหลายปัจจัย เช่น อายุของรถ, กลุ่มของประเภทรถ, ทุนประกันหรือแม้กระทั่งอายุของผู้ขับขี่เองก็ตาม ดังนั้น ถ้าหากท่าเจ้าของรถไปทำการติดตั้งชิ้นสาวนเพิ่มเติมก่อนหรือหลังจากที่จะทำประกันภัยแล้ว เจ้าของรถมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้กับทางบริษัทประกันภัยได้ทราบ สำหรับอัตราเบี้ยประกันภัยจะคงเป็นไปตามสันส่วนของมูลค่าของส่วนที่มีการติดตั้งเพิ่มเติม และต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มในทุนประกันที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันอย่างสมบูรณ์ของรถที่ท่านเป็นเจ้าของ และรวมไปถึงทรัพย์สินต่างๆที่เพิ่มเติม แต่ถ้าหากว่าท่านไม่ทำการแจ้งต่อบริษัทประกัน ผู้รับประกันความเสียหายให้ได้รับทราบ ความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับรถที่เอาประกัน ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยที่ไม่สมบูรณ์ หมายความว่า ถ้าบริษัทผู้รับประกันมีสิทธิ์ที่จะจ่ายสินไหมทดแทน ตามจำนวนที่ผู้เอาประกันได้แจ้งไว้ในส่วนแรก และส่วนที่มีการติดตั้งเข้ามาใหม่จะไม่สามารถที่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนได้ แต่ก็เท่ากับว่า บริษัทผู้รับประกันจะคุ้มครองแต่รถ และอุปกรณ์ที่ได้รับแจ้งมาเท่านั้น

เมื่อเป็นอย่างที่กล่าวมา ก็อย่าละเลยที่จะแจ้งส่วนที่ติดตั้งเพิ่มเติม แก่บริษัทผู้รับประกันของท่านและก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันภัยที่ใด ก็อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของประกันรถยนต์