การขับขี่ที่ทำลายรถคุณ

การขับขี่ที่ทำลายรถคุณ

คุณเป็นผู้ขับขี่จอมทารุณหรือเปล่า? สิ่งต่างๆบนโลกเปลี่ยนไป รวมไปถึงวิธีการใช้รถยนต์ของเราด้วย ทั้งพฤติกรรมของตัวเราเองและสภาพต่างๆบนท้องถนน ถึงแม้ว่าการขับขี่ปกติหมายถึงการขับธรรมดาในสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่ไม่รุนแรง ผุ้ขับขี่ในปัจจุบันก็ถือว่ามีจำนวนมากที่กลายเป็นผู้ขับขี่จอมทารุณไปแล้ว โดยพฤติกรรมของผู้ขับขี่จอมทารุณหมายถึง –การขับๆหยุดๆท่ามกลางการจราจรแออัด –การเดินทางเป็นระยะทางสั้นๆ –การบรรทุกหนัก ทั้งสินค้า, ผู้โดยสารและการลากจูง –การเดินทางท่ามกลางอากาศร้อนจัดและเย็นจัด ด้วยคำจำกัดความที่กล่าวมาแล้วนั้น ล้วนแล้วแต่ถือว่าเป็นการ “ทารุณ”  ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีง่ายๆที่จะช่วยจำกัดและบรรเทาอาการสึกหรอต่างๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ โดยการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ของคุณอย่างเหมาะสม เพื่อให้เครื่องยนต์และส่วนประกอบต่างๆทำงานได้อย่างเหมาะสมไว้ใจได้ มีความปลอดภัย และใช้งานได้หลายๆปี ไม่ว่าจะขับขี่ในสภาพไหนก็ตาม ผู้ขับขี่สามารถใส่ใจที่จะดูแลรถเพื่อลดผลกระทบต่างๆได้ดังนี้ –ตรวจสอบของเหลว รวมถึงน้ำมันและกรองอากาศให้บ่อยขึ้น –ส่วนประกอบบางชนิดต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เบรคและโช้ค –พยายามจำกัดความเร็ว การใช้ความเร็วสูงทำให้ใช้ปริมาณเชื้อเพลิงสูงขึ้น รวมไปถึงการทำงานของเครื่องยนต์ที่หนักกว่าเดิม –หลีกเลี่ยงการออกตัวและหยุดรถอย่างรวดเร็วและรุนแรง –ลดการบรรทุกสัมภาระที่ไม่จำเป็น –ปรับแต่งให้รถอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดอยู่เสมอ