การตรวจเช็คลมยาง

การตรวจเช็คลมยาง

ตรวจเช็คลมยางของคุณด้วย เมื่อ “อากาศเย็น” ในหลายประเทศที่เป็นเมืองหนาว อุณหภูมิภายนอกจะเย็นลงเป็นอย่างมาก บางครั้งถึงขั้นที่เรียกได้ว่า มีอุณหภูมิติดลบเกิดขึ้น หากคุณมีโอกาสได้ไปตามสถานที่ดังกล่าวและจำเป็นจะต้องขับขี่ยานพาหนะ เราขอแนะนำ ให้คุณได้ลองตรวจเช็คลมยางก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการ บางครั้งคุณอาจจะสังเกตว่า ไฟสัญญาณเตือนลมอ่อนบนแผงหน้าปัดรถจะแดงขึ้นเมื่ออากาศเย็นลง เราขอแนะนำให้คุณตรวจเช็คลมยางในฤดูหนาว เพื่อให้ไฟดับและเพื่อความปลอดภัย เป็นประจำของทุกปี ที่จะเห็นสัญญาณเตือนลมอ่อนบนหน้าปัดในช่วงเช้าของวันที่อากาศหนาวเย็น ถึงแม้ว่าพอเริ่มเช้าขึ้น จะเริ่มมีแสงแดดและอากาศอบอุ่นขึ้นบ้าง ไฟเตือนก็ยังไม่ดับไป เพราะลมยางยางของคุณมันอ่อนไปแล้วนั่นเอง จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์แห่งสหรัฐอเมริกาโดยเนื้อหาข้อมูลกล่าวว่า อุณหภูมิทุกๆ 10 องศาฟาเรนไฮน์ (ประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส) ที่ลดลงไปนั้นจะทำให้ความดันภายในของยางรถนั้นลดลงหนึ่งถึงสองปอนด์ต่อตางรางนิ้ว (PSI) และการหมั่นตรวจเช็คลมยางจะทำให้รถยนต์ของและตัวคุณปลอดภัย เพิ่มอายุการใช้งานของยาง และส่งผลต่อการใช้น้ำมัน ความดันลมยางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมนั้น ในทุกๆหนึ่งปอนด์ต่อตารางนิ้วจากยางรถทั้งสี่ล้อ จะทำให้รถยนต์ของคุณใช้น้ำมันมากขึ้น 0.3 เปอร์เซนต์ ในขณะที่รถยนต์ที่มีค่าความดันลมยางที่เหมาะสมจะทำให้รถของคุณวิ่งไปได้ไกลขึ้นอีก 3.3 เปอร์เซนต์ ในปริมาณน้ำมันเดียวกัน ควรหมั่นตรวจสอบแรงดันลมยางอย่างสม่ำเสมอโดยอย่างน้อยเดือนละครั้ง ถึงแม้ว่าในรถยนต์รุ่นใหม่ๆจะมีระบบแสดงระดับลมยาง แต่มันจะไม่ได้แสดงให้คุณเห็นในทุกๆระดับลมยางที่ลดออกไป จนจะรู้อีกทีลมยางของคุณก็อ่อนลงไปมากจนเกือบจะแบนแล้ว เราจึงเน้นย้ำว่าให้คุณตรวจสอบอย่าง “สม่ำเสมอ” การตรวจเช็คลมยางเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำในขณะที่มีอากาศหนาวเย็นมาเยือนหรือผู้ที่ต้องเดินทางไปในที่ๆอากาศเย็นจัด เพื่อความปลอดภัยและยานพาหนะร่วมเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด